• เพศชาย / หญิง
  • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
  • เพศหญิง หรือชาย อายุระหว่าง 26-45 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ลงพื้นที่ตามหน่วยราชการ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล