Sales & Marketing Manager

Wide Spread Intertrade Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s degree or higher
 • Eight to Ten years in a sales representative role
 • Good English Skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female, age 27-40 years old
 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
 • 4 years of experience in Program Administrator

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketting/การตลาด

Bantai-Crystal Ceramic Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วางแผนงานกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
 • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

24-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล