• Bachelor's Degree in Marketing
  • 1 years experience in Trade or Marketing
  • Good command of English

25-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสาขาสนเทศ, Marketing, PR
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing
  • สามารถทำในงานด้าน Digital Marketing, Website

25-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล