• เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

19-Jan-17

 

Applied
 • Be in charge of managing the sales and marketing
 • Drive up sales through implementing effective
 • Carry out quarterly sales forecasting & marketing

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประชาสัมพันธ์โครงการในหน่วยงานราชการ

18-Jan-17

 

Applied
 • รับพนังงานหญิง 1 ตำแหน่งทำงานที่นิคมเกตเวย์ฯ
 • รับพนักงานชาย 2 ตำแหน่งทำงานที่ นิคมปิ่นทอง 2
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To build up & lead a team for business development
 • To maintain the existing customers base
 • To coordinate and communicate with internal

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล