• เพศหญิงอายุ 20 ปี - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

22-Feb-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
  • ประสบการณ์ด้วน Sale อย่างน้อย 2 ปี
  • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล