• มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดมาอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์เพื่อนำเสนอขายสินค้าในห้าง Supermarket
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสายงานด้านการตลาด

23-May-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสาขาสนเทศ, Marketing, PR
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing
  • สามารถทำในงานด้าน Digital Marketing, Website

22-May-17

 

Applied
  • วางแผนงานกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
  • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
  • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

22-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล