• เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ดูเเลการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชายหรือหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์,มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Sales and Marketing
 • 3-5 years experience selling smart phone wholesale
 • Certificate of Education

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายลูกค้า
 • จัดกิจกรรม CSR และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสร้างภาพ
 • ทำการตลาดลูกค้าที่ตรวจสุขภาพประจำปีทั้งหน่วยงาน

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล