• มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
 • มีประสบการณ์ทำงานโดยมีผลงานมาแสดง
 • มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์

26-May-17

 

Applied
 • Front-end and some back-end development experience
 • Degree or higher in Computer science, IT
 • Practical experience in development of HTML

26-May-17

 

Applied
 • Proficient in latest design softwares
 • Highly creative, proactive, detail oriented
 • Good communication in English

23-May-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์
 • สามารถใช้โปรแกรม ILLUSTRATOR,PHOTOSHOP
 • มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานศิลปะหรือออกแบบ

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล