• Bachelor's degree,Architecture,Communication Arts
  • 0-2 years experience in Interior Design.
  • Skill Photoshop, Illustrator, SKETCH UP and AUTO

22-Jun-17

 

Applied

Graphic Design/กราฟฟิคดีไซน์

Fuji Ace Co., Ltd

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • ปริญญาตรี สาขา computer graphicหรือที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop / Illustrator ได้ดี
  • สาขาบางปู สมุทรปราการ

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล