• Higher education in visual merchandising
  • understanding of home furnishing
  • Creative thinking

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Graphic Design/กราฟฟิคดีไซน์

Fuji Ace Co., Ltd

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • ปริญญาตรี สาขา computer graphicหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
  • สาขาบางปู สมุทรปราการ

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล