• เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีความรู้ทางด้าน Photoshop / AutoCAD

26-Apr-17

 

Applied
  • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
  • Graphic ได้ เช่น Illustrator, Photoshop, MAC

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator ได้คล่อง
  • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
  • มีความคิดสร้างสรรค์

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล