Lawyer/นิติกร

Mahajak Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานเอกสารสัญญา

23-Jun-17

 

Applied
  • Bachelor's Degree in business or related field
  • New graduate are welcome
  • Working area : Samutprakan

23-Jun-17

 

Applied
  • Good command of English
  • Experience of compliance in any industry
  • Honest and ethical

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล