• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
  • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
  • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor’s degree in any related field
  • Experiences in employee relations function
  • Knowledge in labor laws

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
  • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
  • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล