• ปริญญาตรี สาขางานบริหารบุคคล
  • ประสบการณ์งานด้านบุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

28-Jun-17

 

Applied
  • Establish & revise the emergency plan, evacuation
  • Bachelor’s Degree or higher in Social Science
  • Check the performance of the place of operation

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล