• ปวส. ขึ้นไป / Diploma
  • ทำงานในงานทรัพยากรบุคคลด้านแรงงานสัมพันธ์
  • มีความรูด้านกฎหมายประกันสังคม

26-May-17

 

Applied
  • Manages the security services & operations
  • Managing the local vender relationship
  • Coordinate with Global team for all security issue

24-May-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ ด้านการทำนิติกรรมสัญญา 3 – 5 ปี
  • มีความรู้พื้นฐาน พรบ.มหาชน, พรบ. หลักทรัพย์

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล