• Good command of English
  • Experience of compliance in any industry
  • Honest and ethical

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lawyer/นิติกร

Mahajak Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานเอกสารสัญญา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล