• เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
  • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor’s degrees or higher in Laws
  • Good in English communications skills
  • Strong analytical skill

23-May-17

 

Applied
  • degree in Law, Employment Relations
  • 3-5 years working experience in the same
  • Experience with Labor Union will be advantage

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล