• degree in Law, Employment Relations
 • 3-5 years working experience in the same
 • Experience with Labor Union will be advantage

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำ: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป (officer) 26 ปีขึ้นไป (Senior)
 • มีความรู้เฉพาะทางกฏหมาย

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ Legal Manager ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานต่างๆ

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล