Lawyer (Head of Debt Collection)/ทนายความ

--

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Lawyer
  • Litigation
  • ทนายความ

25-Jul-17

 

Applied

นิติกร

Mahajak Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานเอกสารสัญญา

23-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล