• คุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ด้านนิติศาสตร์
  • มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • ดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล