• จัดทำ-สอบทานสัญญาและเอกสารทางกฎหมายของบริษัท
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
  • ประสบการณ์ทำงานด้านลิสซิ่ง

20-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล