• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
  • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
  • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor or Master of Law
  • 3 years experience in legal function in corporate
  • Age between 25 - 35 years old

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male or Female, 23-27years old
  • Bachelor degree in Law
  • 0-3 year experiences in corporate legal work

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล