• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
  • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
  • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor or Master of Law
  • 3 years experience in legal function in corporate
  • Age between 25 - 35 years old

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล