• มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • นิติศาสตรบัณฑิต หรือเนติบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินของรัฐ

24-Mar-17

 

Applied
 • Good knowledge of AML/CFT/KYC rules
 • write and interpret between Thai and English
 • Supporting a compliance culture and promoting

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Intellectual Property Law (Thai Civil Law)
 • Trademark, Patent, Copyright, GI, and Trade Secret
 • Litigation Strategies, Criminal and Civil Cases

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Legal Counsel - Urgent Required!

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 10 - 15 years experience in international law firm
 • Experience in construction industry
 • Possess Attorney License

24-Mar-17

 

Applied
 • Execute proactive anti-fraud strategies
 • Conduct interview for investigation & issue report
 • Dare to speak and ask, able to deal with conflict

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Manage all legal document
 • Age between 27 - 29 Years old
 • Good English

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Corporate Attorney

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Providing advice on legal matter, drafting
 • Conducting and enforcing the necessary activities
 • Performing and enforcing the compliance

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Legal Officer (Real Estate)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • SET, SEC rules and regulations
 • Lawyer license
 • English

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor of law from leading university
 • experience with well-known MNC or listed company
 • Work independently and lead a team of lawyers

24-Mar-17

 

Applied
 • Owners of contract work from legal/practical
 • Advising on legal and regulatory topic
 • Provide detailed, advice and recommend/ guidance

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Good command of both spoken and written English

24-Mar-17

 

Applied

Corporate secretary

Thai Samsung Life Insurance PCL.

กรุงเทพมหานคร

 • Work experience corporate secretary work or secret
 • Fluent in English, must be organize&active person
 • corperate secretary work, legal back ground

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Law
 • 1 - 2 years experience in legal work
 • Must be able to perform well under pressure

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality, Male/Female, age below 40 yrs.
 • Bachelor/Master Degree in Laws (LL.B./LL.M.)
 • Knowledge of corporate compliance, MOC,BOI,Visa,WP

23-Mar-17

 

Applied

Lawyer / Corporate Lawyer

Haier Electric (Thailand) PCL.

กรุงเทพมหานคร

 • Lawyer
 • Legal
 • Corporate Laws

23-Mar-17

 

Applied

Compliance and Risk Manager

Manulife Asset Management

กรุงเทพมหานคร

 • Managing investment compliance and risk related
 • Liaise with regulatory authorities and auditors
 • Review Investment Policies and Agreements

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

23-Mar-17

 

Applied

Compliance Officer

Phatra Securities Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

23-Mar-17

 

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

23-Mar-17

 

Applied

Compliance Manager

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance-related policies and procedures
 • legal & compliance function in MNC, listed company
 • 5 years’ experience in legal and compliance

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or higher of Laws is required
 • 3 - 5 years of experience with law firm
 • To develop and implement the compliance policy

23-Mar-17

 

Applied
 • 10+ yrs of legal in banking & FI services
 • 5+ yrs in management level
 • Strong command in English

23-Mar-17

 

Applied

Legal Counsel/(Legal and Compliance)

Michelin

กรุงเทพมหานคร

 • >5 years experienced in Legal and Compliance
 • Fluent in English, Proactive and Initative
 • In-house counsel in automotive, Multinational

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lawyer Officer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Lawyer License
 • Legal
 • Contract

23-Mar-17

 

Applied
 • Manage Compliance, Risk and Internal Control area
 • Experience in Pharmaceutical industry
 • Experience in Auditing, Risk mgmt or Compliance

23-Mar-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • degree in Law, Finance, and any related field
 • FIVE years experience in risk, compliance

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Legal & Compliance Manager

ATJ Recruitment (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • great Career Development Opportunity
 • excellent Compensation Packages & Benefits
 • regional exposures

22-Mar-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality, female, aged 33-38 years old
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Law, Management
 • 3 years’ experience as a Company Secretary

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged 35 - 45 years old
 • degree or above in law or related fields
 • 5 years working in Legal or compliance management

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Associate Lawyer/Sr. Associate Lawyer

CUEL Limited

กรุงเทพมหานคร

 • LL.B. or higher degree in Law
 • Provide legal advice and services.
 • Liaison with government authorities.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least a Bachelor's degree in Human Resources
 • 3 years experience in a managerial position
 • Good knowledge of HR Best Practices

22-Mar-17

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible in providing legal services
 • Responsible for reviewing contract/agreements
 • To provide legal advice on all potential disputes

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Law.
 • 0 - 3 years working experience in assistance
 • Good command of spoken and written English.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Legal
 • Lawyer
 • Industrial

22-Mar-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รักงานบริการ และมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • แจ้งยอดค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์ให้สำเร็จ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Laws, Finance
 • 5 years’ experience in legal, banking compliance
 • Develop, initiate, maintain, and revise policies

21-Mar-17

 

Applied

Legal Officer [Job ID:40999]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Female, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor degree in Law
 • Good command of English

21-Mar-17

 

Applied

Excise Tax Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Excise Tax law
 • Good communication skills both in Thai and English
 • 2-3 years' experience of handling Excise tax

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration, Law
 • Experience in administering and formulating Oil
 • Excellent communication skills in English

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 32 - 40 years old.
 • Bachelor’s or Master’s degree in Laws.
 • Minimum of 3 years leading a legal team.

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare and review patent applications
 • File Thai, PCT and overseas patent applications
 • Conduct prior art search of patents and literature

21-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality, female, aged 28-40 years old
 • A minimum of 3 years’ experience
 • Good command of both Thai and English

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ethical standards and clothing manufacturing
 • An audit qualification (ISO 9000 / SA 8000)
 • 2 years of relevant experience in MNC

21-Mar-17

 

Applied

Senior Legal Manager

Dusit Thani Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Master in Laws
 • 8 yrs exp in field of corporate laws (local&Inter)
 • Execellent in English Communication

21-Mar-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied

Senior Associate

Silk Legal Co. Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Modern offices close to the BTS
 • English-oriented corporate law practice
 • Competitive salary

21-Mar-17

 

Applied

CORPORATE LAWYER

PRTR Executive Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai national ideally 30 to 40 years old
 • Proven experience in corporate law
 • Strong competency in dealing

21-Mar-17

 

Applied

LEGAL COUNSEL / LEGAL MANAGER

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree or Master in Law.
 • Relevan working experience in business transaction
 • Good command in English

21-Mar-17

 

Applied
 • Work for multinational Jewellery manufacturer
 • Managerial-level job in Bangkok, Thailand
 • Flexible working hours

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล