• Bachelor degree in Computer Science
  • 2 – 3 years of IT background
  • Must be international travel

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย - หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ,มีคะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในด้านงานกฏหมายต่างประเทศ

25-Jul-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล