• อายัดทรัพย์ ยึดทรัพย์ ยึดที่ดิน ค้นหาทรัพย์
 • อายุไม่เกิน 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการ์ณความสามารถในการยึดทรัพย์

22-Mar-17

 

Applied
 • ดำเนินการฟ้องคดีแทนบริษัท
 • มีประสบการณ์ในสายงานชัดเจน รวมทั้งกฏมาย
 • สามารถทำตามเงื่อนไขข้อตกลงกับทางบริษัทได้

22-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 30 - 40 ปี เพศ ชาย มีตั๋วทนาย
 • ฟ้องคดีต่างๆของบริษัท พร้อมดำเนินการฟ้องคดี
 • สามารถร่างฟ้อง และขึ้นสืบงานคดีต่างๆได้ทุกงาน

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาประเมินราคาทรัพย์สิน
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • บุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล