• ไม่จำกัดเพศ
 • อายุเกินกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SET, SEC rules and regulations
 • Lawyer license
 • English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

VP - Head of Legal (Compliance)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Graduated from leading Thai universities/abroad
 • Litigation experience is an advantage
 • Fluent in Thai and English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of law from leading university
 • experience with well-known MNC or listed company
 • Work independently and lead a team of lawyers

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Owners of contract work from legal/practical
 • Advising on legal and regulatory topic
 • Provide detailed, advice and recommend/ guidance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Legal Associate

JT International (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • LLB in Law, lawyer license
 • law firm; in-house legal counsel experience
 • Strong Thai and English proficiency skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Procurement and Network Contracts , legal
 • counsel , changes , issuance , legislations
 • drafting and legal and agreements an

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support the company in corporate secretary
 • 3 years of relevant work experience
 • Commercial Law is advantage

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 20 years of work experience
 • Master’s degree or higher in Business Admin
 • A Thai Citizen. Male or Female

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 years’ experience in litigation Process
 • Degree or higher in Law, Computer Science
 • A Thai Citizen. Male or Female

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Law, TOEIC 700 up
 • Review/drafting contract and other legal documents
 • Min.3-5 in Legal/Compliance,interface with manager

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit Manager

Graphene Recruitment Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for Internal Audit plan
 • Periodic audit study to identify area of risk
 • Advise internal team of good internal control

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Legal Advisory Team Leader

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Master degree in Laws or related fields
 • 5 years of management experience in legal field
 • Knowledge of banking law related BOT regulations

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Legal Manager (90K)

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Master Degree in Legal related field
 • 5 years Legal experience with an international law
 • Excellent written and spoken Thai and English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of relevant experience in the legal
 • Able to handle corporate and commercial matters.
 • Good command of spoken & written English.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degrees or higher in Laws from recognized
 • Minimum 2 years experiences of legal counsel
 • Proficiency in corporate laws, property laws

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • regulatory affairs goverment
 • pharmaceutical food supplement
 • manager level

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of relevant experience
 • Bachelor’s degree or higher in Law
 • Cooperate on litigation matters

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible in providing legal services
 • Responsible for reviewing contract/agreements
 • To provide legal advice on all potential disputes

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Trade Finance Documentation Officer

KASIKORNBANK (KBank)

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Asoke or Chaengwatthana

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Corporate Compliance (FAVP - VP Level)

Krungsri Consumer

กรุงเทพมหานคร

 • Corporate Compliance
 • Compliance management
 • compliance

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Participate in the Annual Audit planning process
 • Lead the audit team and execute the audit projects
 • Provide advisory services in relation

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Corporate Lawyer

Interactive Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Corporate Legal, BOI, FBL, FDA, and Licensing Law
 • Seeking: Lawyer for Corporate and Licensing
 • Seeking Multiple Positions

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

14-Jan-17

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

13-Jan-17

 

Applied
 • FileMaker, MS Windows and MS-Office
 • multitask and troubleshoot
 • Project Tools Database

13-Jan-17

 

Applied
 • Good benefit
 • Stable company
 • Good opportunity

13-Jan-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Ethical Improvement Manager

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years working experience in compliance
 • Relevant experience in responsible sourcing
 • Business level of English

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in business/information system.
 • 3-5 years experiences in Audit, Business Control.
 • Good command in English.

13-Jan-17

 

Applied

Corporate Attorney

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Corporate Attorney
 • Compliance
 • Legal

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or above in Law, Finance, Accounting
 • 1-2 year experience in collection
 • Good command of English skill.

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี ในการดำเนินคดีแพ่ง
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการทำนิติกรรมจำนอง

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years working in Legal or compliance
 • Bachelor’s degree or above in law or related field
 • Aged 30-45 years old

13-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Compliance & AMLO matters
 • Knowledge of OIC, BOT rules & regulations
 • Good English communication skill

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Law, Commercial , Legal ,Tenders, Project ,Oil
 • Investment , construction, industry, Attorney
 • Contract ,Bonds, Insurance , Offshore

12-Jan-17

 

Applied

Legal Counsel

Ogas Solutions (Thailand) Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree or higher in Law
 • 10 years’ experience in international law firm
 • Good Knowledge of Commercial and Investment Laws

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compliance, Risk Control or Audit Background
 • Good English Command
 • Leading International Hire Purchase Company

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Legal Manager (Litigation)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manage all legal document, litigation
 • Lawyer License
 • Good English

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Corporate & Commercial Law, Property
 • Solidify agreements, contracts and other legal doc
 • M&A Property Real Estate law

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Intellectual Property Law (Thai Civil Law)
 • IP Litigation – Trademark,Patent,Copyright,GI,etc
 • Criminal and Civil Litigation Strategies

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lawyer

Thaioil Group

จตุจักร

 • Degree in business law or related field.
 • Bachelor experience in Business Lawyer for 2 years
 • Master experience in Business Lawyer for 1 year.

12-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Law
 • 10 yrs' working exp in law and related fields
 • Good knowledge in related law which Leasing&HP bus

12-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Fraud Control, Compliance, Audit.
 • Strong communication and presentation skills.
 • Bachelor or Master’s Degree in Business Admin.

12-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Law
 • Experiences in legal implementation works
 • Excellent command of English language

12-Jan-17

 

Applied

Legal Counsel

CUEL Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge of Commercial and Investment Laws
 • Degree in Law, preferable in Commercial Law
 • 10 - 15 years experience in international law firm

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Law from reputable university
 • Min 8 years experience from Property Developer
 • Good command in English

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล