• วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of experience in legal
 • Having experience in contract review & drafting
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Law, Commercial , Legal ,Tenders, Project ,Oil
 • Investment , construction, industry, Attorney
 • Contract ,Bonds, Insurance , Offshore

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Law
 • 2-4 years of legal practice required
 • Excellent in English Speaking, Writing, Listening

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tax and Legal consultant
 • Drafting and reviewing agreements
 • Master's degree in Laws is preferred.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Legal Counsel

Ogas Solutions (Thailand) Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree or higher in Law
 • 10 years’ experience in international law firm
 • Good Knowledge of Commercial and Investment Laws

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To perform complex activities regarding legal
 • Provide complicated legal advice
 • 5 years of legal in corporate governance

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Compliance, Risk Control or Audit Background
 • Good English Command
 • Leading International Hire Purchase Company

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจร่างสัญญาและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 • ปริญญาตรี และ/หรือ โท นิติศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in a related field
 • Thai nationality, aged 35-45 years old
 • Bachelor’s or Master's degree in Law, Finance

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master of Law (LL.M) from a foreign university
 • Listening,speaking,reading & writing in English
 • Good personality and friendliness

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Company Secretary
 • Compliance / Corporate Governance
 • Board and Committee meetings

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in site acquisition
 • Bachelor’s degree, preferably in law
 • Understanding and experience in property law

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Legal Manager (Litigation)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manage all legal document, litigation
 • Lawyer License
 • Good English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Educations Bachelor Degree in Law.
 • Must has Lawyer’s License.
 • Good English communication skill.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Corporate & Commercial Law, Property
 • Solidify agreements, contracts and other legal doc
 • M&A Property Real Estate law

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leadership
 • Management
 • Proactive

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • company secretary, Assistant company secretary
 • executive secretary
 • Verbal and written communication skills.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum three (3) years of qualified experience
 • Legal, Civil and Commercial Law, Labour Law
 • Proactive, Hard working and diligent

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Intellectual Property Law (Thai Civil Law)
 • IP Litigation – Trademark,Patent,Copyright,GI,etc
 • Criminal and Civil Litigation Strategies

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male /Female 30-40, University in Japan or Oversea
 • Exp. 8-10 years in consultant,coaching,or training
 • Good command in Japanese JLPT N2-N1

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Law or higher
 • Managing and initiating the legal process
 • Drafting and reviewing contracts,letters,agreement

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years' experience in Compliance
 • Prepare monthly compliance reports
 • Develop and maintain compliance policies

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ห้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ด้านกฎหมาย
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide legal advice and opinion
 • Draft, review and revise all kinds of contract
 • Coordinate and contact with all stackholder

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Lawyer

Thaioil Group

จตุจักร

 • Degree in business law or related field.
 • Bachelor experience in Business Lawyer for 2 years
 • Master experience in Business Lawyer for 1 year.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai lawyer’s license.
 • Experience in IP litigation/enforcement work.
 • Good command of English.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Law; with an attorney license
 • A strong commitment to client service.
 • Excellent problem-solving ability.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in law or related field
 • A minimum of 1 - 3 years in law firm or working
 • Lawyer License of Lawyers council of Thailand

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
 • ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทาง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work with one of the Japanese biggest firm
 • To utilize your skills to support business
 • To build up your own connection for future career

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบนิติศาสตร์ บัณฑิต
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • ภาษาอังกฤษดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage & Control Corporate Admin Div.
 • Work with Japanese well-known company
 • Top management level

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree in Law
 • 10 yrs' working exp in law and related fields
 • Good knowledge in related law which Leasing&HP bus

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Fraud Control, Compliance, Audit.
 • Strong communication and presentation skills.
 • Bachelor or Master’s Degree in Business Admin.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fast growing Audit Team
 • Excellent career development opportunities
 • Ambitious and talented Audit Managers needed

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • One of the largest Automotive Company of Japan
 • Strong organization with good career path
 • Gain good welfare, well benefits and high bonus

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Law
 • Experiences in legal implementation works
 • Excellent command of English language

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality / Female,Male age25-27years old
 • degree in Psychology, Human resources
 • 3 years in Payroll

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • legal manager,draft contract,legal counsel,advise
 • legal consulting, legal compliance, investment
 • local law, international law, business advice

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or up in Law, Law Business
 • Thai citizen, Age between 28-35 years old
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ และประกาศนียบัตร
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายทั่วไป
 • มีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fluency in English (both oral and written)
 • Bachelor’s degree in Law
 • Excellent academic record

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lawyer Officer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Lawyer License
 • Legal
 • Contract

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

LEGAL DIRECTOR (REAL ESTATE)

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Being responsible for all of the company’s legal
 • Providing consultancy to all business units
 • Preparing & planning a legal budget

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for independent reviews on risk
 • Report findings and recommendations for improvemen
 • Monitor to ensure corrective actions from all sign

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงิน สินเชื่อ ตรวจสัญญา
 • จบนิติศาสตร์ จากในประเทศ และต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ร่างสัญญา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage all legal document
 • Age between 27 - 29 Years old
 • Good English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in law, public administration
 • 10 years of work experience in law enforcement
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล