• วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ Corporate Secretary อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Laws, Compliance
 • Experience in corporate commercial drafting
 • Able to communicate in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Legal Knowledge
 • Lawyer License
 • Communication skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัท
 • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท
 • Strong knowledge of quantitative financial

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Litigation
 • Lawyer
 • Court

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or above in Laws, Business Administration
 • Have more exp 5 years in compliance with financial
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-48 years old
 • Bachelor degree in Law or Business Discipline
 • 5-8 years working experience in law

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Males / Females Age 27 years up
 • Good command of English and Chinese
 • At least 2 years experiences

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Legal Specialist

US Embassy Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Law
 • Must have expertise in Thai law
 • Strong interpersonal, networking

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับวุฒิปวช-ป.ตรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกาศรับสมัครหลายตำแหน่งสนใจสอบถามได้ทันที
 • บริษัทกำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Junior Legal Adviser

DFDL Mekong (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree of laws (LL.B.)
 • Good drafting skills
 • Proficient in both spoken and written Thai,English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparation for Board of Directors / Shareholders
 • Assisting to manage all corporate matters
 • Appropriately coordinating with all departments

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage all legal document
 • Age between 27 - 29 Years old
 • Good English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในงานกฎหมายภาษีอากร
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years for HRM would be an advantage
 • age between 27 – 35 years.
 • Excellent knowledge in labor law and tax

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop and oversee control systems
 • Evaluate the efficiency of controls
 • Revise procedures, reports etc.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good knowledge in Corporate Contract - automotive
 • Experiences in work in Manufacturing
 • Good Command in English - Writing is a must

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีนิติศาสตร์
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ชอบทำงานเป็นทีม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ห้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ด้านกฎหมาย
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide legal advice and opinion
 • Draft, review and revise all kinds of contract
 • Coordinate and contact with all stackholder

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or above in the field of Law
 • Have knowledge or experience about business law
 • Good command in English communication

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Trade Compliance
 • declarations and coding
 • Cultivate relations with government and customs

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Corporate law
 • Team player with good communication skill
 • Regulatory law and legal aspects

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Company Secretary-Organise & prepare board meeting
 • Prepare and draft report to SET
 • Update and monitor changes in relevant legislation

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องกรมธรรม์และเงื่อนไขสัญญาประกันภัย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • เจรจาเรียกร้องหรือชดใช้ค่าสินไหมแก่บุคคลและบริษัท

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledgeable in collections process & procedure
 • Able to travel and work in up-Country
 • 5 years of experience in Collections

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Law/ Human Resources Management
 • 7 - 10 years’ experience in employee relations
 • Strong knowledge of labor law is a must

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or higher in Law/ Human Resources
 • 7 - 10 years of HR Business Partner experience
 • Good knowledge of labor laws

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent written and spoken English
 • 5 years’ litigation experience in finance industry
 • Thai Barrister at Laws is preferable

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Any graduation degree
 • Atleast 2 years working experience
 • Good command of english language & computer skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor of law or higher
 • Having Lawyer License
 • More than 5-year experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experiences in corporate matters
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Possesses Thai Lawyer License
 • All aspects of legal work

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationals, Male or Female
 • degree or Higher in Law with a lawyer license
 • Experience at least 5 years in Legal field

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Contract drafting/ review
 • Master's degree in Law preferred
 • Excellent communication and interpersonal skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - โท ด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงิน
 • เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Legal Officer

CENTRAL GROUP

บางรัก

 • Bachelor degree in law
 • Good command in English
 • 1experience in Legal ,Law consultant firm

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Compliance
 • Audit
 • Legal

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์ กฎหมาย
 • ประสบการณ์การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจอุตสาหกรรม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์มหาบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • ควบคุมดูแลการวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ กฎ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล ให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฏหมาย
 • ให้คำปรึกษาข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฏหมาย
 • ดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ในหนังสือรับรอง ข้อบังคับ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Law degree and Lawyer License
 • Expertise in Capital Market and/or M&A's
 • Very good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai national with a valid Thai lawyer license
 • At least 5 years’ intensive experience
 • Capable of working independently and as a team

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fast Growing e-Commerce Company
 • International Environment: 65 nationalities
 • Great Office Location at Central World

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล