• ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 • จัดทำ Business Requirement Document, Workflow
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรี / โท สาขา Computer Science, Computer, IT
 • มีความรู้เรื่อง SQL,Store Procedure, Query, PL/SQL
 • ประสบการณ์ด้านการ Test อย่างน้อย 1 ปี

9 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

9 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Project Management;POS Application System
 • Application Portfolio;Project Management; POS
 • Project Managementl

9 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ERP, Project Manager, QAD, Configuration
 • ERP,Project Management, QAD, Delivery
 • ERP, Project Management, QAD, Delivery

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Automate testing, Cucumber, Selenium, SOAP UI
 • SQ, XML,
 • Bachelor's Degree in IT or related field

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in Computer Engineer
 • Good command of English

05-Dec-16

 

Applied
 • IT Audit works as a part of financial audit team
 • Review IT security of Operating Systems and DBMSs
 • Extensive training for successful candidates

05-Dec-16

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถเขียนscript sqlเพื่อquery dataจากDatabase
 • สามารถใช้งาน Excel ได้ดี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 4 – 5 years working experience in Test Da
 • Strong experience in Test Data Management tools
 • Have working experience in Banking/ Financial

02-Dec-16

 

Applied
 • At least 4 – 5 years working experience in Test En
 • Strong experience in using Configuration Managemen
 • Strong communication and negotiation skills

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience leading multiple projects and managing
 • Experience teaching and or mentoring team members
 • Strong written and verbal communication skills

02-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality
 • Good programming and data manipulation skills
 • Strong conceptual design

02-Dec-16

 

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor's Degree in Engineering, Computer Science
 • 5 years experience in SAP implementation

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's Degree in Engineering, Computer Science
 • Prior project management & team leader experience

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Be part of a fast moving tech start up
 • Competitive salary and benefits
 • Work closely with Google technology and engineers

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Test design, Implementation, and execution
 • 0 - 10 years exp. in software QA and testing
 • Basic microcontroller knowledge

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Data analysis
 • Data visualisation
 • Data mining

01-Dec-16

 

Applied
 • minimum 2 years experiences in test case
 • Knowledge of SQL Statement,Store Procedure
 • Knowledge of CMM, CMMI

30-Nov-16

 

Applied
 • IT Audit works as a part of financial audit team
 • Review IT security of Operating Systems and DBMSs
 • Extensive training for successful candidates

30-Nov-16

 

Applied
 • Cloud Solution
 • Online Web service
 • Virtualisation

30-Nov-16

 

Applied
 • Create test cases and test plan.
 • Testing Concept
 • Develop Application Testing

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree of Computer Science
 • 3 year of experience in software
 • Knowledge of software development

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Software Testing, System Test, Integration Test
 • Develop test case/ test scripts. Execute test.
 • Knowledge in SDLC is advantage

30-Nov-16

 

Applied
 • 3+ Yrs exp as a software engineer or DBA
 • Unix Shell Script /Power Shell /Python/ JavaScript
 • Role open to local and international applications

22-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.