• บริหารจัดการทีมประกันคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จัดทำ Master Test Plan Test Scenario, Test Case
 • เน้นทำการควบคุมการทดสอบระบบที่มีผลกระทบภายใน

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in C# & ASP.NET (MVC5)
 • Positive Thinking and fast learning
 • Able to communicate in English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years' experience building test automation
 • Experience with HP-QTP/UFT and Robot Framework
 • programming language - Python, VBScript, Java

2 hours ago

 

Applied
 • Securities
 • E-Commerce
 • Marketing

2 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of backend development experience
 • 3+ years of NodeJS development
 • Expert in Native JavaScript code

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • PMP certified
 • IT project management
 • Well communication in English

2 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • IS Management
 • Application Development
 • Business Analysis

2 hours ago

 

Applied
 • Establish and implement agile processes
 • Coach, train and support other scrum masters
 • Comprehensive understanding of Agile, Scrum

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop Test Plan, indentify risks
 • Create & maintain automation testing script
 • 1-5 yrs experience in Software testing

17 hours ago

 

Applied
 • project management
 • team lead
 • services pricing

28-Mar-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Experience working in an IT security, IT auditor
 • Professional Certification such as CISSP, CISA

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Software Testing, System Test, Integration Test
 • Develop test case/ test scripts. Execute test.
 • Knowledge in SDLC is advantage

28-Mar-17

 

Applied
 • Opportunity to work in large consulting firm
 • Opportunity to utilize your skill
 • Working location is very convenient

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Data center
 • Application development
 • Network Security

28-Mar-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • Reviewing requirements documentation
 • Design, developing, and deliver high quality
 • (0-3) years experience in Test Environment

27-Mar-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Lead Quality Assurance
 • QA (Automation Test)
 • QA (Front-End)

27-Mar-17

 

Applied
 • QA in an enterprise environment
 • Data Warehouse background
 • experience in working with Business Customers

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Reviewing requirements documentation
 • Design, developing, and deliver high quality
 • 1 - 5 years experience in Test Environment

27-Mar-17

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • To work programmer in Japanese’s big caompany
 • Be able to grow in IT business
 • Opportunity to engage in large-scale projects

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • sense to cope Human resource issues for clients
 • HRIS background, agile program, project management
 • budget control, scrum, presentation, communication

27-Mar-17

THB90k - 160k /month

Applied
 • มีความรู้ทางด้าน IT
 • เข้าใจในรายละเอียดงาน BA
 • มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ

27-Mar-17

 

Applied
 • 5-8 years experience in software development
 • Degree in computer science or computer engineering
 • Thai Citizen only. Male or Female

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการทำ Design, Development

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Agile, DevOps Tool, CI, JAVA,UNIX
 • Degree in Information Systems, Computer Science
 • knowledge in design pattern and software framework

27-Mar-17

 

Applied
 • Analysis & Recommend on process
 • Operation Improvement via system
 • Direct experience in Retail

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong experience of full stack, C#, .NET, MSSQL
 • Opportunity to work for MNC with dynamic team
 • Highly attractive package and Expat friendly!

27-Mar-17

 

Applied
 • Automation Testing, Functional Test, Manual Test,
 • Application Tester, Software Tester
 • Regression, QA, SDLC, Java, automation framework

26-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Computer Science
 • 3 year of experience in software
 • Knowledge of software development

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Software Quality Assurance
 • Multinational Compnay
 • Attractive Package

25-Mar-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • 0-15 years in ERP packaging solutions.
 • Excellent communication in English.
 • Work experience in System Analysis & Development.

24-Mar-17

 

Applied
 • degree in Computer Science
 • 10-15 years’ experience in IT service management
 • experience in developing process improvement

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Experience as IT security policy, IT audit
 • Experiences in JAVA, HTML, C, C++

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years professional experience
 • Experience resolving and communicating
 • Experience with statistical analysis

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถเขียนscript sqlเพื่อquery dataจากDatabase
 • สามารถใช้งาน Excel ได้ดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Analysis
 • Insurance
 • Agile methodology

24-Mar-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Provide strategic plan that balance business need
 • Provide and participate in regional project
 • Project preparation and management

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรี / โท สาขา Computer Science, Computer, IT
 • มีความรู้เรื่อง SQL,Store Procedure, Query, PL/SQL
 • ประสบการณ์ด้านการ Test อย่างน้อย 1 ปี

24-Mar-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience with emerging data-mining technology
 • Experience in fast-paced high growth environment
 • Proven ability to leverage analytics

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Previous gained experience in Software
 • 2+ years of business analysis or tester
 • Only Thai nationality, Bachelor's Degree

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering
 • Experience in Web / Mobile Application
 • Experience in Agile development process

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • degree in Computer Engineering or Computer Science
 • 3 years experiences in Software Engineer

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or certification in IT, computer science,
 • Have knowledge in software tester
 • Design and develop test cases

23-Mar-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 • จัดทำ Business Requirement Document, Workflow
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years working experience
 • Good knowledge in software development process
 • Offer compettitive salary and benefit

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Experience in business requirement analysis
 • Good command in English

21-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Knowledge in SAP Hybris Cloud
 • Good command in English

21-Mar-17

 

Applied
 • Demonstrate knowledge in SAP Basis
 • Good communication and soft skill
 • SAP Basis Certify is a plus

21-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Information technology
 • Thai national only, age 27-35 years old
 • 5 years of working experience in software Testing

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.