• ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบบริหาร
 • ทดสอบโปรแกรมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • เก็บ Requirement เกี่ยวกับการแก้ไขโปรแกรมต่างๆ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ด้านทดสอบโครงการระบบสารสนเทศ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Full knowledge of HTML5, CSS3 (Bootstrap)
 • Knowledge of automation tool such as Gulp
 • Ability to debug scripting languages

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintain integrity and availability of CCH
 • Provide information for all business party
 • Maintain and aware on security standards of CCH

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Quality Assurance
 • Quality Control

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3+ years of Android experience
 • have published applications in Google Play
 • test-­driven development

4 hours ago

 

Applied
 • Lead Quality Assurance
 • QA (Automation Test)
 • QA (Front-End)

4 hours ago

 

Applied
 • 3-6 years in application development projects
 • Experience in COTS, GOTS & custom-built solutions
 • Experience with SQL Server and Oracle

5 hours ago

 

Applied
 • IT Recruit
 • HR Recruit
 • Technical recruit

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Implementation and Operation support
 • Involve in assign project task/activity.
 • Develop and sustain technical and business.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Solid knowledge of web application architecture
 • Bachelor degree in Computer Science or any related
 • Coding or programming

15 hours ago

 

Applied
 • Test Engineering of complex systems
 • Experienced in coordinating testing
 • Excellent problem-solving and team management

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Java/C#.NET, QA
 • Passion for writing beautiful code/finding defects
 • Bonus Guarantee/Flexible hours/Wear what you like

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create test cases and test plan.
 • Testing Concept
 • Develop Application Testing

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage enhancements & projects on OFSS FLEXCUBE
 • 2-3 yrs Exp. as Business Analyst in Core-banking
 • Bachelors/Masters degree, Strong in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Understand new requirements and propose business
 • Work with different business groups
 • Review new production issues (problems, incidents)

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and establish quality assurance measures
 • Prepare and deliver reports, recommendations
 • Is involved in the design, specifications, develop

15 hours ago

 

Applied
 • At least2 years in IT project management
 • มีประสบการณ์ AS400 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำธุรกิจด้าน Finance หรือ Leasing

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Find a good Job in 2017
 • Java Developer
 • QA

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์โดยตรงในการใช้ระบบ Auto Dialer
 • ความรู้ด้านสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการหนี้ (collections)

15 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years experience in Oracle Finance
 • Bachelor Degree in Computer Science, AIS
 • Knowledge of Oracle Finance programme

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science/Engineering
 • Java Developer,
 • JAVA/J2EE, Javascript, HTML, XML, Eclipse, Jboss

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • minimum 2 years experiences in test case
 • Knowledge of SQL Statement,Store Procedure
 • Knowledge of CMM, CMMI

15 hours ago

 

Applied
 • Coding skill in Java or .NET.
 • Detail design, Coding, Unit test.
 • Developing system using Java or .NET.

15 hours ago

 

Applied
 • IT Audit works as a part of financial audit team
 • Review IT security of Operating Systems and DBMSs
 • Extensive training for successful candidates

15 hours ago

 

Applied
 • Experience as SAP Implementation team member
 • Experience with ASAP Methodology
 • Bachelors and/or a Masters degree or equivalent

15 hours ago

 

Applied
 • Career Development and Advancement Opportunities
 • 3 years experience in Software Testing Activities
 • Competitive Salary and Benefits Package

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree with specialization in IT.
 • 1+ years experience in Web Quality Assurance.
 • New Graduates are also welcome

18-Jan-17

 

Applied
 • Review Requirement and Technical Design Document
 • Create and Review Test Plan
 • Report Testing status

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3-5 year experience in leading large test
 • Strong experience in Test Planning Test
 • Have working experience in Banking/ Financial

18-Jan-17

 

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional exposures

18-Jan-17

THB55k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • Web application, mobile application testing and QA
 • J2EE architecture, MS SQL experience
 • Bachelor degree or higher in Business Admin, MIS

18-Jan-17

 

Applied
 • Expertise in traditional Functional Testing
 • An appreciation of Agile Software Development.
 • Fluent in English (both verbal and written)

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Penetration Testing
 • Information Security
 • Application Security / Web Application Security

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to ISEB/ISTQB Foundation level
 • Excellent team leadership & communication skills
 • Generate high quality test strategies, test plans

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Minimum 4 years of experience in software testing
 • In-depth knowledge of the SDLC

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • 2 - 7 years experience in Quality Assurance
 • In-depth knowledge of the Software Development

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science, IT
 • 3 years experience in Web development, Microsoft
 • HTML5, javascript, AngularJs, jQuery, CSS3, Ajax

18-Jan-17

 

Applied
 • Opportunity to work in a big automotive group
 • Successful candidates can look forward
 • Loyal and hard-working performers will be reward

18-Jan-17

 

Applied
 • Computer Science/ Engineering/ IT
 • 3 years in JAVA Programming for programmer
 • JSP, Java Servlet, Strut, EJB

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in related field - IT
 • Organization skills
 • Communication skills, especially in English

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in ERP/Application support.
 • Good knowledge in ERP software solutions.
 • Good English

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer or IT related fields
 • Experiences in Java application development
 • Good command of English language

18-Jan-17

 

Applied
 • Work on exiting projects for enterprise & startups
 • Fun working environment
 • Project Manager and System Analyst 30,000-50,000

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 4 – 5 years working experience in Test Ma
 • Strong experience in Test Data Management tools
 • Have working experience in Banking/ Financial

17-Jan-17

 

Applied
 • Leading Global Consultancy Company
 • Career Progression Opportunity
 • High Salary and Great Benefits

17-Jan-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • ชอบงานที่ได้เข้าใจองค์รวมระบบและทดสอบระบบ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งเขียนและพูด
 • ความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมมิ่งและฐานข้อมูล

17-Jan-17

 

Applied
 • Test design, Implementation, and execution
 • 0 - 10 years exp. in software QA and testing
 • Basic microcontroller knowledge

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • embedded system
 • linux
 • automotive electronics

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.