• สามารถพัฒนาโปรแกรมตามที่ระบุไว้ได้
 • มีความสนใจในการเขียนโปรแกรม
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Apr-17

 

Applied
 • สามารถอ่านและเขียนกรณีทดสอบ (Test Case)ได้
 • มีทักษะด้านการตรวจรับและทดสอบระบบงานซอฟต์แวร์ที่ดี
 • อายุระหว่าง 22-26 ปี

20-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Auditor
 • Computer Science, Information Technology, MIS
 • Knowledge of O / S, Database System

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Programmer
 • Contribute to designing and building production
 • Develop and maintenance Window / Web Application

19-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความเข้าใจ Bussiness Requirement
 • สามารถออกแบบ Test case test script ได้

13-Apr-17

 

Applied
 • programming ในภาษา script เช่น php, ruby, python
 • เทคโนโลยีด้าน automate testing
 • สนใจด้าน business flow, data flow diagram

11-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.