• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, ไฟฟ้าสื่อสาร
  • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไปมีความรู้พื้นฐานด้านNetwork
  • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.