• Bachelor's degree in Engineering in Electronics.
 • Can communicate in English.
 • Able to work in Lamphun province.

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ตัดต่อเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงเทสค่าแสง
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่เคยต้องคดีทั้งแพ่งและอาญา

29-May-17

 

Applied
 • ชาย อายุ18ถึง30ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่างได้ดี

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • งานเดินสายทีวีภายนอกและภายใน
 • ติดตั้งสัญญาณทีวี

25-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.