• วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาอิเลคโทรนิค/สื่อสาร
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ(กว.)

5 mins ago

 

Applied
  • ตัดต่อเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงเทสค่าแสง
  • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่เคยต้องคดีทั้งแพ่งและอาญา

22-Jun-17

 

Applied
  • Bachelor's degree in Engineering in Electronics.
  • Can communicate in English.
  • Able to work in Lamphun province.

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • ชาย อายุ18ถึง30ปี
  • ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้า
  • สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่างได้ดี

18-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.