• เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาโทรคมนาคม ,อิเลคทรอนิคส์
  • ประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Macro, Small Cell

23-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปวส. ขึ้นไป ในสาขาโทรคมนาคม ,อิเลคทรอนิคส์
  • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานติดตั้ง Small Cell, Macro

23-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.