• ติดตั้ง,และซ่อมบำรุง Internet AIS Fibre ให้ลูกค้า
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • พ้นภาระทางทหารแล้ว

25-May-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย อายุ : 20-30 ปี
  • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
  • ติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.