• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Optic Fiber
 • มีความรู้ความสามารถในการสรุปงาน

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • Strong experience in Autocad for M&E works
 • Support System Engineer for the drawing

21 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of AFC System

21 hours ago

 

Applied
 • Data Center
 • Project Management
 • Telecommunication Projects

21 hours ago

 

Applied
 • 5-7 years’ experience in datacenter/IP Network
 • Cisco Certification&Juniper Security Certification
 • Part time/Full Time

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ./ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ ด้านงานติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ./ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ ด้านงานติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม

20-Jul-17

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องระบบสายสัญญาณ
 • มีความสามารถในการสอน
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

20-Jul-17

 

Applied
 • Sales experience
 • Broadband
 • Telecommunication

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Support to maintenance compressor system
 • Visit the clients after Sales
 • Provide technical training to distributors

20-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • เครื่องมือวัด อุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม บรอดคาสท์วีดีโอ
 • ชาย / หญิง ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษา: สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สามารถขับรถยนต์ได้ เเละมีใบขับขี่

19-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเลคทรอนิกส์
 • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

19-Jul-17

 

Applied
 • Thai, Male / Female, age not over 30 years
 • Bachelor’s Degree or higher in Electronic
 • Experience in selling Test & Measurement, IT

19-Jul-17

 

Applied
 • Lead distributor of commercial culinary equipment
 • Global work environment
 • Open to expats

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum working experiences 5 years
 • Experienced in medical device business
 • Location: Bangkok

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with Product Owners to help them leverage
 • Gather requirements and build roadmaps
 • Providing guidance on suitable options

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Identifying and quoting on sales opportunities
 • Some knowledge of current product technology trend
 • Minimum Bachelor Degree in a business discipline

18-Jul-17

 

Applied
 • Key Account Management
 • Specialize in heavy Industry
 • Mechanical Engineering

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, aged 28 – 35 years old
 • Degree in Electronics, Electrical Engineering
 • Have own car

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Work across the region
 • Selling Electric Automation
 • Identify and develop new business

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
 • มีความร้ทางด้าน IP Network (Routing & Switching)
 • มีความสามารถในการ Configure อุปกรณ์ Router/Switch

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.