• ออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • เพศ: ชาย/หญิง อายุ: 21-25 ปี ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Advance Design System

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์, โทรคมนาคม
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาให้ปีละ 5%

09-Dec-16

 

Applied
 • Transmission, Network System, telecommunication
 • Purchasing and Supply Chain Management
 • neogotiation

09-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเลคทรอนิกส์
 • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

09-Dec-16

 

Applied
 • ออกแบบงาน ระบบไฟฟ้า,ระบบโครงข่าย ฯลฯ
 • ร่างแบบงาน ระบบไฟฟ้า,ระบบโครงข่าย ฯลฯ
 • ทำงานสำนักงาน ย่าน รัชดา - พระรามเก้า ใกล้ MRT

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, 22-30 years
 • New Graduate student are welcome
 • High vocational or higher in Telecommunication.

08-Dec-16

 

Applied
 • data analytics
 • statistics
 • Data science

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง , อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม , อิเล็กทรอนิกส์
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

08-Dec-16

 

Applied
 • RF Engineer
 • Bachelor's Degree or higher in Telecommunication
 • RF Optimization Technical site survey

08-Dec-16

 

Applied
 • ออกแบบ และติดตั้งระบบการสื่อสาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการออกแบบและควบคุมงาน

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 year experience in IP network.
 • Background of IP network,Enhanced routing protocol
 • Support and troubleshoot technical problem.

07-Dec-16

 

Applied
 • Experience in Field Service Engineering Jobs
 • Service minded with Technical Skill in Equipment
 • On-the-job Training & Product Training Provided

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Audio engineering
 • Ability to work in shifts and over-time
 • Knowledge of audio engineering,IT system,Protools

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Telecommunication.
 • Experience in cisco networking, cisco voice.
 • Certifications : CCNA Voice, CCNP, CCDP or related

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Cisco products and solutions.
 • Experience in solution design/integration in data.
 • Good command of spoken and written English.

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • Strong experience in Autocad for M&E works
 • Support System Engineer for the drawing

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of telecommunication

06-Dec-16

 

Applied
 • Electronics, Telecommunication,Backbone
 • Transmission Network, Public Address System,
 • Master Clock System, Access Control System, CCTV

06-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
 • มีความร้ทางด้าน IP Network (Routing & Switching)
 • มีความสามารถในการ Configure อุปกรณ์ Router/Switch

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบงาน ระบบไฟฟ้า,ระบบโครงข่าย ฯลฯ
 • ร่างแบบงาน ระบบไฟฟ้า,ระบบโครงข่าย ฯลฯ
 • ทำงานสำนักงาน ย่าน รัชดา - พระรามเก้า ใกล้ MRT

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Technical support for Security system
 • Application training and solving technical issue
 • Supporting sales for solution design

05-Dec-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Over 4 years working experiences in IP Products
 • Presales experience related to the business
 • strong communication skills, English proficiency

05-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 24-32
 • Degree or higher in Computer Engineering
 • 2 - 5 years working experience in IP Network

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้ด้าน IP Network

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.