• ออกแบบ และติดตั้งระบบการสื่อสาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการออกแบบและควบคุมงาน

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma, Bachelor or Higher education in engineer
 • New graduated are welcome
 • Ability to communicate with engineers & management

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • More than 2 years experience
 • Have technical skill

27-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สูง 160 ซม. ขี้นไป
 • ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา

25-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Marketing, HR, IT, Engineer-Computer
 • New graduate is welcome.
 • High learning ability and outstanding leadership.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of AFC System

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in telecommunication.
 • Can Drive car and have driving license
 • Can work in upcountry is most appreciated

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network ,Cloud

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.