• มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
  • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

28-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
  • degree in Electronics, Telecommunication
  • 5 years experience in EMS
  • Good command in English

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.