• มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
  • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

18-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
  • 2 or more years working experience
  • Good understanding of Cat.5E UTP
  • Holding a valid CCNA or HCNA, CCNP or HCNP

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.