• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถขับรถได้

20-Jul-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ
  • สามารถประกอบคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมได้

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.