• มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

10 hours ago

 

Applied
 • Experience in managing and facilitating telecom
 • Fluency in oral and written communication
 • Thai National

22 hours ago

 

Applied
 • Database
 • Sales
 • Technical Consult

22 hours ago

 

Applied
 • RF Engineer
 • Bachelor's Degree or higher in Telecommunication
 • RF Optimization Technical site survey

20-Oct-16

 

Applied
 • Instrumentation ,Telecom ,Refinery , Petrochemical
 • specifications, onshore, sizing calculations
 • DCS, PLC, SCADA, HMI,Telecom ,flow metering ,skids

20-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Network Engineer
 • TCP/IP, Switch, Router, Firewall, Network Security
 • Having skill in Design Solution in Network fields.

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering - Computer, IT, Telecom
 • 2 years experience in customer service role
 • Passion in Technology & Trendy

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineer(Telecom, Elec, Computer) , IT
 • สามารถปฏิบติงานเป็นกะ และหมุนเวียนวันหยุดได้
 • -

18-Oct-16

 

Applied
 • UNIX-AIX, SUN, Linux
 • UNIX System Engineer
 • UNIX System Administrator

18-Oct-16

 

Applied
 • Mainframe Technical Specialist
 • Support zOS, CICS, DB2, zVM or zLinux
 • At least 2 years in managing technical team

17-Oct-16

 

Applied
 • Experience in LTE system is advantage
 • The knowledge of huawei installation standard
 • Proficiency user of installation experience

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.