• เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
  • จังหวัดสงขลา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
  • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

7 hours ago

 

Applied
  • ชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิการศึกษา
  • มีประสบการด้านงานขาย
  • มีความขยัน อดทน และยอมรับการทำงานเป็นทีม

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.