• สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน และแนะนำเทคนิคการขายให้

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.