• เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
  • จังหวัดสงขลา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
  • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

25-Oct-16

 

Applied
  • มีทักษะการให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ
  • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • แนะนำและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้า

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.