• เสนอขายสินค้าของบริษัท ผ่านโทรศัพท์
  • ประสานงานกับลูกค้าเดี่ยวกับบริการต่างๆ
  • ประสานงานกับบริษัทคู่ค้าเพื่อสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.