• แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
  • ชอบงานขาย พูดจามั่นใจ
  • น้ำเสียงไพเราะน่าฟัง

6 hours ago

 

Applied
  • Customer Service Manager
  • Responsible for CS and sales order management
  • Supply Chain Division

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.