• ดูแลรับผิดชอบขายสินค้าทางโทรศัพท์
  • ทำใบเสนอราคา, ติดตามลูกค้า, หาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม
  • มีประสบการณ์ในด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.