• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.