• เพศชาย/หญิง อายุ 19 ปี ขึนไป
  • มีประสบการด้านการขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์
  • มีความกระตือรือร้น ขยัน

26-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.