• Electrical Drawing
 • Electrical installation
 • Sites control

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ในตำแหน่งช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

26-May-17

 

Applied
 • ทำเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบ
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

24-May-17

 

Applied
 • ทำเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบ
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

24-May-17

 

Applied
 • เชื่อมประกอบ งานสแตนเลส งานเหล็ก งานซ่อม
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ขยัน อดทน รอบครอบในการทำงาน

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.