• เชื่อมท่อเหล็ก และงานโครงสร้าง
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

1 hour ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานติดตั้งระบบปรับอากาศ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

1 hour ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

16-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.