• เพศชาย
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

26-Apr-17

 

Applied
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี , มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า

24-Apr-17

 

Applied
  • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
  • ปวช., ปวส., ปริญญาตรีทุกสาขา
  • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ดี

23-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.