• ซ่อมเครื่องและดูแลรักษาเครืองพื้นต่างๆของบริษัท
  • อื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิค
  • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
  • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานเชื่อมโลหะ และงานท่อ
  • ทำงานติดตั้ง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานเชื่อมโลหะ

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.