• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,

19-Jan-17

 

Applied
  • ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้น
  • ปวช.,ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.